PGD Zabukovica - Organi Društva

Kar za gasilski dom žrtvuješ, domu lastnemu daruješ. Iskrena hvala Vam krajanom, ki nam stojite ob strani!

PGD Zabukovica - Organi Društva

organi društva

Upravni Odbor:

Andrej Kveder - Predsednik

Klemen Podveržen – Namestnik predsednika

Peter Žličar - Poveljnik

Gašper Pader – Namestnik poveljnika

Jani Jagarinec - Tajnik

Irena Jagarinec - Blagajnik

Biljana Bogdanić - Predsednik MK

Boris Vulović - Predsednik VK

Guzej Sara - Predsednica ŽK

Janko Potočnik - Hišnik

Mitja Polavder - Član

Matjaž Moškon - Član

Poveljstvo:

Peter Žličar - Poveljnik

Gašper Pader – Namestnik poveljnika

Janko Potočnik - Orodjar

Jan Polavder - Pomočnik poveljnika za IDA

Denis Jegrišnik - Pomočnik poveljnika za IDA

Rok Poznič - Pomočnik poveljnika za zveze

Tilen Cafuta - Pomočnik poveljnika za zveze

Polona Oblak -Pomočnik poveljnika za prvo pomoč

Darko Pinter - Pomočnik poveljnika za prvo pomoč

Grega Deželak - Strojnik

Andrej Kveder - Pomočnik poveljnika za izobraževanje

Borivoj Vulović - Voznik 1

Klemen Podveržen - Voznik 2

Mitja Polavder - Član

Benjamin Poznič - Član

Nadzorni Odbor:

Salobir Alojz - Predsednik

Tomažič Drago - Član

Lorenčak Iztok - Član
 

Komisija za Odlikovanja:

Mitja Polavder - Predsednik

Andrej Kveder - Član

Jani Jagarinec - Član

Peter Žličar - Član
 

Disciplinska komisija::

Boris Vulovič - Predsednik

Tihomir Bogdanić – Namestnik predsednika

Deželak Branko - Član

Andrej Zakelšek - Član

Jevšovar Elvis - Član

Mladinska komisija:

Biljana Bogdanić - Predsednik

Gašper Pader - Član

Iza Polavder - Član

Komisija za članice­:

Sara Guzej - Predsednik

Polona Oblak - Član

Darja Jevšovar - Član

Diana Deželak - Član

Tomažič Maruša - član

Veteranska komisija:

Boris Vulović - Predsednik

Bogdanić Tihomir - Član

Valentin Oblak - Član

Ivan Tamše - Član

Janko Potočnik - Član